ap
NEW YORK -- Burgemeester Rudolph Giuliani van New York wil langer burgemeester blijven dan de wettelijke termijn toestaat. Dat zal hij volgens een zegsman later vandaag bekend maken. Het optreden van Giuliani na de verwoestende aanslag op het World Trade Center krijgt overal veel lof.

Het is nog onduidelijk of Giuliani zal proberen een derde termijn van vier jaar aan te blijven als eerste burger of dat hij aast op verlenging van zijn huidige termijn.

De voorverkiezing voor het burgemeesterschap stond voor 11 september op het programma, de dag waarop de Twin Towers van het WTC werden verwoest door zelfmoordaanslagen met twee gekaapte Boeings. De eerste ronde van de burgemeestersverkiezing staat nu voor dinsdag gepland. Op 6 november vindt de daadwerkelijke burgemeestersverkiezing plaats.


Noodwetgeving
Om verlenging van Giuliani's ambtstermijn of herverkiezing van de zittende burgemeester mogelijk te maken, zullen het parlement van de staat New York en gouverneur George Pataki moeten instemmen met noodwetgeving. Een andere mogelijkheid is dat het stadsbestuur en de kiezers in New York het bestuurshandvest wijzigen.

Het lijkt niet erg waarschijnlijk dat het Giuliani zal lukken langer aan te blijven. Zowel de voorzitter van het stadsbestuur -- de Democratische burgemeesterskandidaat Peter Vallone -- als de leiders in het parlement hebben laten weten zich te willen houden aan de wens van de New-Yorkse kiezers, die zich in 1993 en nog eens in 1996 uitspraken voor de huidige maximumtermijn van tweemaal vier jaar. Ook Giuliani zelf betoonde zich in het verleden sterk voorstander van het beperken van de ambtstermijn van de burgemeester.

In de acht jaar dat hij in New York de touwtjes in handen heeft, slaagde Giuliani erin de criminaliteit terug te dringen en de stad welvarender te maken. Toch vervreemdde hij een groot deel van de bevolking van zich door voortdurend met iedereen ruzie te maken. De afgelopen twee weken, sinds de verwoestende aanslagen die aan vermoedelijk meer dan 6.000 mensen het leven hebben gekost, is de populariteit van Giuliani sterk gestegen. Vriend en vijand prees de kalme en vastberaden bestuursstijl van de Republikein.