DEN HAAG - Het Rijksarchief in Den Haag heeft op een veiling de petitie aan Willem III gekocht waarin Multatuli in 1860 opkwam voor de bevolking van Nederlands-Indië.
In de petitie, tegelijk Edward Douwes Dekkers ontslagbrief uit ambtelijke dienst, gebruikt de schrijver de woorden die ook in zijn 'Max Havelaar' staan: ,,Aan u vraag ik met vertrouwen: of het Uw keizerlijke wil is dat Uwe meer dan Dertig millioenen Onderdanen daarginds, worden mishandeld en uitgezogen in Uwen Naam?''.

De petitie moet kort voor het verschijnen van de 'Max Havelaar' zijn verstuurd, waarschijnlijk aan het Kabinet des Konings. Vermoedelijk heeft de koning het stuk doorgestuurd aan het toenmalige ministerie van Koloniën. Daar verdween het in 1939 uit de archieven. Een onbekende ambtenaar heeft de zeventien pagina's tellende brief meegenomen en nooit teruggebracht.

Een particulier bracht de petitie recentelijk in bij een veiling in Den Haag. Het Rijksarchief wist het met andere gegadigden als het Letterkundig Museum en het Multatuli Genootschap op een akkoordje te gooien: het archief mocht als enige bieden om het belangrijke stuk voor een schappelijke prijs voor de natie te verwerven. Uiteindelijk is 8.000 gulden (145.000 frank) betaald.

Fragmenten uit de brief zijn te zien via de website van het Rijksarchief ( http://www.archief.nl ).