BERN - Zwitserland gaat een verbindingskantoor voor humanitaire activiteiten openen in Irak. Zwitserland sloot in januari 1991 zijn ambassade in Bagdad, maar heeft de diplomatieke betrekkingen met Irak nooit verbroken.
Het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken stelde vandaag dat de sluiting van de ambassade had geleid tot «een gebrek aan directe informatie over Irak, over onder andere de mensenrechten- en de humanitaire situatie». Het bedrag dat Zwitserland dit jaar uitgeeft aan humanitaire hulp aan Irak zal waarschijnlijk tegen de 120 miljoen frank lopen.


Door een kantoor in Bagdad te openen kan er beter op worden toegezien dat hulpprogramma's waar Zwitserland geld voor geeft worden uitgevoerd, aldus het ministerie. Het kantoor zal ook de economische belangen van Zwitserland in Irak behartigen en visums uitgeven.