BRUSSEL - Het bureau van de Parti Socialiste (PS) heeft zich eenparig uitgesproken voor de depenalisering van het gebruik van cannabis. Dat kondigde PS-voorzitter Elio Di Rupo vandaag aan. Het slaat op het persoonlijk gebruik of in groep, de aankoop of het bezit met het oog op het gebruik van cannabis. Er zou geen beperking komen van de hoeveelheid.
Het wetsvoorstel van de kamerleden Thierry Giet en Patrick Moriau krijgt voortaan de officiële steun van de partij. Het voorstel werd op 19 juni in de Kamer neergelegd. Het PS-bureau bevestigde tevens haar steun aan het wetsvoorstel van senator Philippe Mahoux voor de legalisering van vervangende behandelingen, zoals met methadon.

Als het van de PS afhangt zou de handel in cannabis gereglementeerd worden. Cannabis zou niet verdeeld worden aan jongeren onder 16 jaar en er zou ook geen publiciteit voor mogen gevoerd worden. Een Belgisch controle- en certificatieinstituut zou opgericht worden voor de controle van personen en instellingen die cannabis mogen verkopen, invoeren, produceren en verdelen. Dit instituut waakt tevens over de kwaliteit van het product.

Naast het instituut moet er voor de PS een ,,Belgisch observatorium voor drugs en drugsverslaving'' komen. Die zou de drugsproblematiek bestuderen en tevens het publiek sensibiliseren over drugs.

De PS schuift ook de legalisering van vervangende behandelingen als die met methadon naar voren. De Franstalige socialisten denken er ook aan om het gratis 'testen' van producten mogelijk te maken.

Met de gecontroleerde verdeling wil de PS de handel en het verbruik van cannabis uit de illegaliteit halen. ,,Tot op vandaag was de wet zo dat we jongeren in de armen wierpen van de dealers'', zo verwoordde Di Rupo het. Van een beperking van de hoeveelheid wil de PS in tegenstelling tot andere partijen niet weten omdat dit ,,altijd een politieoptreden zou impliceren.''

Door het een wettelijke basis te geven gaan de PS-voorstellen verder dan in Nederland waar het verkoop in de 'coffee shops' van bepaalde softdrugs enkel gedoogd wordt. Over mogelijke reacties aan Vlaamse zijde zei voorzitter Di Rupo dat de Vlamingen zich ook in dit domein maar moeten laten leiden door wat er gebeurt in Nederland.