BRUSSEL -- De Europese Commissie wil harder optreden tegen bedenkelijke praktijken in de grensoverschrijdende handel. De commissie keurde vandaag afzonderlijke voorstellen goed in verband met consumentenbedrog, met namaak en smokkel, en met de zogenaamde niet-contractuele verplichtingen.
De Commissie ziet een groeiend probleem met het bedriegen van consumenten uit andere EU-lidstaten. Via allerlei vormen van direct marketing richten fraudeurs zich tot consumenten in andere landen, die ze proberen af te zetten. Doordat ze grensoverschrijdend werken, kunnen ze moeilijk gevat worden. Volgens de Commissie is dit een grote hinderpaal voor een echte interne markt voor de verbruikers.

De voorgestelde oplossing is een samenwerking tussen nationale 'waakhonden'. Iedere EU-lidstaat zal op het eigen grondgebied de Europese regels inzake consumentenbescherming moeten afdwingen, onafhankelijk van de nationaliteit van de consument.


Imitatiegoederen
De voorstellen over de aanpak van smokkel en namaak zitten al een stadium verder: zij zijn al goedgekeurd door de EU-lidstaten. Vanaf juli 2004 gelden strengere en duidelijker regels inzake de controle op goederen met een verdenking van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Geschat wordt dat het gaat om een fraude ter waarde van een twee miljard euro per jaar voor de gehele EU.


Burgerlijke aansprakelijkheid
Een derde pakket maatregelen handelt over de harmonisatie van de regels inzake niet-contractuele verplichtingen. Het gaat vooral over de burgerlijke aansprakelijkheid bij bijvoorbeeld ongevallen of defecte producten. Door verschillen in nationale rechtssystemen zijn er momenteel nogal wat problemen bij 'ongevallen' in andere landen.