BRUSSEL -- Vlaamse KMO's hebben alle moeite om geschikt personeel te vinden. Dat blijkt uit een enquête die UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, heeft gevoerd bij 500 Vlaamse KMO's. 70 % van de ondervraagde ondernemingen zegt dat het tekort aan geschikt personeel de belangrijkste groeiremmer was. UNIZO wil samen met de overheid maatregelen nemen om de arbeidsmarkt beter op de KMO's af te stemmen.

Volgens de enquête hebben de KMO's gemiddeld 3 maanden nodig om een open vacature in te vullen. Nochtans is er werk genoeg, want driekwart van de ondervraagde bedrijven zegt getracht te hebben in het afgelopen jaar personeel aan te werven. Op het moment van de bevraging had meer dan de helft van de bedrijven één of meerdere vacatures openstaan. De bedrijven die op zoek waren naar nieuwe mensen hadden gemiddeld 2,6 arbeidsplaatsen vrij.

De KMO's slagen er anderszijds wel in om het personeel aan zich te binden. Per onderneming heeft slechts anderhalve werknemer het bedrijf vrijwillig verlaten in de laatste twaalf maanden. Meer dan de helft van de werknemers die een KMO verlieten, gingen opnieuw aan de slag bij een KMO. Volgens UNIZO toont dit aan dat de schaarste aan werkkrachten voor KMO's te wijten is aan een te kleine instroom, eerder dan aan een te grote uitstroom.

Aan de hand van de enquête heeft UNIZO een actieplan opgesteld dat zich richt tot de overheid, tot de KMO's en tot UNIZO zelf. ,,Wij hebben geëvalueerd in welke mate de actieve welvaartstaat in de praktijk ook actief is,'' zegt Kris Peeters van UNIZO.