BRUSSEL - De Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB) gaat over de zaak Dedecker grondig discussiëren in het kader van de Raad voor Deontologie.
De AVBB doet dit aangezien er vele reacties uit journalistieke hoek gekomen zijn naar aanleiding van het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker (VLD) samen met een VTM-journalist aan Marc Dutroux in de zijn cel in Aarlen. Tevens was er een expliciete vraag van de minister van Justitie Marc Verwilghen aan de vereniging om de zaak te onderzoeken.

De AVBB herinnert er aan dat journalisten zich bij hun werk kenbaar moeten maken aan diegenen met wie ze te maken hebben. Dit is een kwestie van elementair fatsoen en fair-play en sluit volgens de vereniging undercover-journalistiek, waarbij een journalist eventueel een valse hoedanigheid aanneemt, niet uit.

,,Daarvoor moet volgens de traditionele jurisprudentie van de Raad voor Deontologie aan twee essentiële voorwaarden worden voldaan. Ten eerste moet de zaak een voldoende maatschappelijke relevantie hebben. En ten tweede mag er geen andere manier zijn om aan de betrokken informatie te geraken''.

De AVBB wijst er tenslotte op dat het incident de uiterst delicate verhouding tussen gerecht en pers tot context heeft. Het gerecht en de gevangenisadministratie hebben de voorbije jaren belangrijke stappen gezet in de richting van meer openbaarheid. Het risico is volgens de beroepsvereniging dan ook reëel dat door incidenten als dit justitie opnieuw de deuren dicht gooit voor journalisten.

Het debat spitst zich volgens de journalistenbond hoe dan ook niet uitsluitend toe op de individuele verantwoordelijkheid van een enkele journalist, maar eerder op de werkomgeving waarin hij actief is. Deze bepaalt namelijk in toenemende mate de ruimte waarbinnen een journalist zijn persoonlijke deontologische maatstaven kan laten gelden, aldus de AVBB.

De Raad voor Deontologie is het orgaan binnen de AVBB die tot opdracht heeft toe te zien op het zelfregulerend handelen van de journalisten. De Raad bestaat uit elf beroepsjournalisten die lid zijn van de AVBB.