In heel Vlaanderen klampen de boeren lokale politici aan om hun eisenpakket kenbaar te maken.
In Bree heeft de minister van Landbouw Jaak Gabriëls aan de boeren beloofd om de achterblijvende dioxinevergoedingen en te almaar groter wordende papierwinkel te bespreken bij de overheid.

Daarnaast zal hij bij de overheid aandringen op meer betrokkenheid van de boeren in het kader van onteigeningen door een gewestplanwijziging voor de realisatie van het "Grensmaasproject". Dat is een Belgisch-Nederlands-Limburg project waarbij de oeververdediging van de Maas weggehaald wordt om de Maas op bepaalde plaatsen te verbreden en via grindwinning te verdiepen.

In het gemeentehuis van Tongeren heeft de provinciaal voorzitter Jef Fagard van de Boerenbond een eisenpakket aan de schepen van Landbouw Marcel Engelborghs en de burgemeester Jef Simon. Fagard vroeg ondermeer aandacht voor de uitblijvende dioxinevergoedingen, de vereenvoudiging van de papierwinkel en het opnieuw vrijmaken van de VLIF-dossiers ( Vlaams landbouw Investerings Fonds) om de Europese fondsen ter beschikking van de boeren te stellen.

Een delegatie van de Boerenbond wordt deze namiddag rond vier uur ontvangen op het kabinet van minister-president Patrick Dewael in Brussel.

Tijdens een toespraak voor het Antwerpse provinciehuis deze voormiddag heeft Boerenbondvoorzitter Noël Devisch scherp uitgehaald naar Vlaams minister van Landbouw Vera Dua. "Een jaar samenwerking heeft voor de boeren niets anders opgeleverd dan een verdubbeling van de papierwinkel," verklaarde Devisch.
Na de toespraak heeft de delegatie op het provinciehuis een petitie afgegeven. De Antwerpsa Boerenbond-voorzitter Peter Broeckx zei nog dat de boeren zich tot de provinciegouverneur wenden omdat die boven alle "politieke zeveraars" staat.

Een delegatie van de Boerenbond heeft vanochtend een petitie afgegeven aan de kamervoorzitter Herman De Croo.

Volgens een persbericht van de Boerenbond zou De Croo hebben verklaard "dat er iets moet worden gedaan aan de overdreven papierwinkel voor boer en tuinder en aan het te sterk dalende aantal boeren en tuinders." Voorts moeten boeren erkend worden als "waardevolle landschapsarchitecten".

In Gent gaat een delegatie deze middag richting Vera Dua, Guy Verhofstadt en Luc Van den Bossche. Dat zijn Gentenaars die in de Vlaamse of nationale regering zitten.