BRUSSEL - De eerste drie maanden na de installatie van het meldpunt voor pesterijen op het werk heeft De Post in totaal 279 klachten ontvangen. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Overheidsbedrijven, Rik Daems, op een schriftelijke vraag van Jan Mortelmans (Vlaams Blok).
De Post ging in de tweede helft van maart van start met het groene nummer 0800/99521. Het vermelde klachtencijfer slaat op de periode maart-mei.

De meerderheid van de klachten (149) had betrekking op pesten (mobbing). Voorts werden ook bedreigingen (11), agressie (5), stalking (3), intimidatie (12), discriminatie (7), insinuaties (10) en ruzies (16) aangekaart.

De klachten gaven tot dusver volgens Daems aanleiding tot 81 enquêtes. Tot dusver hebben 5 enquêtes geleid tot een disciplinair dossier. De andere zijn nog in onderzoek. De Post ondernam nog geen gerechtelijke stappen. Vijf werknemers dienden op eigen houtje wel al een klacht in bij het gerecht.

Volgens een zegsman was het aantal klachten vooral in de beginfase bijzonder hoog. Ondertussen is het aantal al weer sterk afgenomen. ,,Thans worden maandelijks nog zo'n tiental echte pesterijen gesignaleerd. In andere gevallen gaat het bijvoorbeeld om reacties op kritische opmerkingen die sommigen van hun overste ontvingen op hun functioneren in de dienst en die dit ervaren als een vorm van pesten''.