BRUSSEL -- Een woordvoerder van de Brusselse minister voor Economie, Eric Tomas, heeft vandaag bekendgemaakt dat de Brusselse regering financieel niet wil tussenkomen in de vernietiging van het slachtafval op haar grondgebied.

Federaal minister van Landbouw Jaak Gabriëls had vorige week nochtans aangekondigd dat de drie gewesten gedurende drie maanden 500 miljoen frank zouden beschikbaar stellen voor de vernietiging van diermeel. Volgens Tomas, die ook bevoegd is voor landbouw, zou de 23 miljoen die Brussel moet betalen -ongeveer 5 procent van het totale bedrag- een rechtstreekse steun betekenen voor de twee slachthuizen van Brussel.

Volgens de Brusselse minister zou dat door Europa als rechtstreekse steun van de overheid aan de privé-sector beschouwd kunnen worden. Hij verwees daarmee naar een gelijkaardig dossier in Frankrijk dat op dit moment onderzocht wordt door de Europese Commissie. Voor Tomas is het bovendien uitgesloten dat die som gecompenseerd zou worden door een nieuwe belasting voor de consument. Volgens Tomas moet de vleessector betalen voor de kosten.