BRUSSEL -- Het Hof van Cassatie heeft vandaag het eerste van twee cassatieberoepen verworpen van de Hongaarse dominee Andras Pandy. Pandy wilde de beslissing van de raadkamer die op 29 september zijn voorlopige hechtenis had verlengd, nietig laten verklaren.
De Hongaarse dominee had eerder een wrakingsverzoek ingediend tegen onderzoeksrechter Bruno Bulthé. Die heeft de leiding over het onderzoek naar de zesvoudige moord waarvan Pandy wordt beticht.

Zolang er in een strafonderzoek een procedure tot wraking tegen de onderzoeksrechter hangende is, mag die geen onderzoeksdaden stellen.

Pandy's raadsman Hein Diependaele meent evenwel dat Bulthé door Pandy's voorhechtenis te laten verlengen wel degelijk een onderzoeksdaad heeft gesteld. Het feit dat Bulthé zich op de zitting van de raadkamer liet vervangen door onderzoeksrechter Burm bewijst volgens Diependaele dat de onderzoeksrechter zich ervan bewust was dat er iets niet in de haak was.

Het hof van beroep wees eerder Pandy's wrakingsverzoek van de hand en stelde dat de procedure niet kon worden toegepast op de wet op de voorlopige hechtenis, omwille van de ,,dringende termijnen'' die van toepassing zijn op de verlenging van de aanhouding.

Diependaele meent evenwel dat het gerecht zich moeilijk kan beroepen op urgentie omdat het zelf de gestelde termijn voor de uitspraak over het wrakingsverzoek liet voorbijgaan. ,,Als die termijn was gerespecteerd had het probleem van omstreden verlenging van de aanhouding door de raadkamer zich zelfs niet voorgedaan'', aldus Diependaele.

Pandy heeft tegen de afwijzing van de wraking door het hof van beroep een tweede cassatieberoep ingediend, dat na zijn assisenproces zal worden behandeld.

De Hongaarse dominee zit al drie jaar in voorhechtenis op verdenking van moord op zes van zijn familieleden. Zijn dochter Agnes zou aan verschillende van die moorden hebben meegewerkt, volgens haar onder dwang van haar vader. Agnes ging al na een maand over tot bekentenissen, maar Pandy blijft alles ontkennen.