BRUSSEL -- Voor Agalev en Ecolo is de regering erin geslaagd in een aantal belangrijke dossiers een ,,vergroening'' van het beleid op het spoor te zetten.
Inzake mobiliteit stippen de groenen de zware inspanningen voor het binnenlands treinverkeer en het GEN (Gewestelijk Expresnet) aan. Samen met een ,,omvattend'' mobiliteitsplan van minster van Mobiliteit Isabelle Durant ,,wordt er dus wel degelijk een reëel alternatief geboden voor reizigers die hun auto willen thuislaten''. Dat zeggen de groene politiek secretarissen Jos Geysels en Philippe Defeydt en kamerfractieleider Jef Tavernier van Agalev.

Ook op het vlak van de fiscale hervorming konden de groenen een aantal sociale en ecologische krachtlijnen inbrengen, stellen Agalev en Ecolo tevreden vast. Ze verwijzen daarbij onder andere naar het terugbetaalbaar belastingkrediet voor kinderen ten laste van mensen met de laagste inkomens en fiscale mobiliteitsmaatregelen (meer evenwichtige aftrek van kosten voor woon-werk-verkeer, ten gunste van duurzame mobiliteit).

De groenen zijn voorts blij met nieuwe verhogingen van de sociale uitkeringen en investeringen in de gezondheidszorg. Gemengde gevoelens hebben de twee partijen over het luik ontwikkelingssamenwerking.

Positief is de aanzienlijke stijging van het budget internationale samenwerking. Maar over de afgesproken regionalisering van belangrijke pakketten van Ontwikkelingssamenwerking stellen de groenen zich vragen.

,,Met name over de wenselijkheid en de uitvoerbaarheid van deze materie moet de discussie verder gevoerd worden. Internationale samenwerking is er om mensen in het Zuiden duurzame perspectieven te bieden, niet om de belangen van Belgische bedrijven te verzekeren'', klinkt het.

Inzake de staatshervorming beantwoorden de meeste afspraken in het akkoord aan de groene bekommernissen (een nieuw proces in de staatshervorming met bijdragen aan een beleid dat democratischer, socialer en efficiënter is) met uitzondering van regionalisering van Ontwikkelingssamenwerking.