DENDERMONDE - Een freelance-journalist en twee politiemensen stonden vandaag voor de rechtbank van Dendermonde terecht voor een zaak over bronnengeheim. Journalist Marc Goossens wordt vervolgd voor het bezit van een scanner om de radiofrequenties van hulpdiensten af te luisteren. De twee agenten wordt schending van het beroepsgeheim verweten. De rechtbank velt op 13 januari een vonnis.
Goossens schreef in januari 2000 in Het Laatste Nieuws dat een persoon die in Dendermonde was opgepakt, ook verdacht werd van een diefstal in het justitiepaleis van Gent. Het parket en de onderzoeksrechter waren daar echter nog niet van op de hoogte toen het artikel verscheen.

Het gerecht onderzocht de zaak en toen bleek dat twee agenten van het politiekorps van Dendermonde het nieuws aan Goossens gemeld hadden, zonder hun oversten erover in te lichten. De twee ontkennen dat. ,,We hebben enkel informatie bevestigd. Goossens wist alles al,'' zeggen zij.


Goossens ontkent
Omdat één van hen verklaarde dat Goossens een scanner bezat, werd de journalist daarvoor vervolgd. Goossens zelf ontkent dat. ,,Er zijn twee huiszoekingen geweest in de woning van mijn cliënt en er is niets gevonden,'' zei zijn advocaat Jef Vermassen. ,,Het parket steunt zich dus enkel op een verklaring waarvoor geen bewijs gevonden werd.'' Het openbaar ministerie gaf echter aan dat het nog wel meer reden had om de man te verdenken. ,,Goossens is altijd enkele minuten na bepaalde feiten al op de hoogte. Kan niet anders dan dat hij een scanner heeft,'' zei parketmagistraat Guy Van Waesberghe. ,,Mijn netwerk van tipgevers is voldoende groot, zodat ik geen scanner nodig heb om snel informatie te hebben,'' weerlegde Goossens.


Bronnengeheim
Voor Pol Deltour, algemeen secretaris van de journalistenvereniging AVBB/VVJ, gaat het hier om meer dan het vermeende bezit van een scanner: ,,Goossens werd aanvankelijk ook vervolgd voor medewerking aan de schending van het beroepsgeheim door de twee agenten, maar het openbaar ministerie liet dat op het laatste moment vallen. Bovendien blijkt uit het volledige onderzoek dat het het openbaar ministerie duidelijk te doen was om de bronnen van de journalist en dat kan niet,'' aldus Deltour.

Het journalistieke bronnengeheim is in België niet wettelijk geregeld. Er is enkel een richtlijn van de Raad van Europa, die België nog niet heeft omgezet in nationale wetgeving. Twee wetsvoorstellen, één van Kamerlid Geert Bourgeois (NV-A) en één van zijn collega Georges Clerfayt (FDF/MR) beogen die omzetting.