ANKARA - De nieuwe Turkse premier, Recep Tayyip Erdogan, wil dat het parlement het licht op groen zet voor de ontplooiing van Amerikaanse troepen op Turkse bodem met het oog op een Irak-oorlog. De stemming is echter geen prioriteit op zijn agenda en de premier verwacht nog garanties van Washington.
De eerste minister ging niet in op wat die garanties precies zijn. Vorige week verklaarde hij wel dat de VS met sterke engagementen voor de dag moeten komen, met name over de rol van Turkije wanneer de Amerikaanse troepen het noorden van Irak binnengetrokken zijn.

Ankara vreest dat de Iraakse Koerden - sinds 1991 feitelijk autonoom - van een oorlog in het land zullen gebruik maken om een soort ,,Koerdistan'' uit te roepen en dat zoiets ook de nationalistische gevoelens van de Koerdische minderheid in het zuidoosten van Turkije zal aanwakkeren.

Erdogan stelde zaterdag echter dat de ontplooiing van VS-troepen geen prioriteit is van de nieuwbakken Turkse regering. ,,De kwestie wordt iets voor na de vertrouwensstemming in het parlement'', luidde het.

Intussen raakte bekend dat de Turkse minister van Defensie Vecdi Gonul zaterdag naar de VS is afgereisd voor een niet-officieel bezoek. Ongetwijfeld zal het stationeren van Amerikaanse manschappen op Turkse bodem aan bod komen tijdens zijn gesprekken met VS-functionarissen.