BRUSSEL - De SP heeft vanaf nieuwjaar een nieuwe woordvoerder. Peter Renard, de huidige woordvoerder van de parlementaire fracties, volgt Philippe De Coene op, die politiek verlof neemt om schepen van Kortrijk te worden.

Renard is 41 en woont in Antwerpen. Hij was tot april dit jaar journalist bij het weekblad Knack. Renard stond op de Antwerpse SP-lijst op 8 oktober en was sinds 1 april woordvoerder van de SP-fracties in de Kamer, de Senaat en het Vlaamse parlement.

Philippe De Coene (40) was sinds november 1999 directeur communicatie van de SP. Van 1994 tot 1999 was hij Europarlementslid voor de SP. Vanaf 1 januari stapt hij in het schepencollege van Kortrijk onder leiding van CVP-voorzitter Stefaan De Clerck. Als enige SP'er van het gezelschap krijgt hij de bevoegdheid over informatie- en communicatietechnologie, landbouw, milieu, afvalstoffenbeheer en natuur.

,,Iedereen weet dat het woordvoerderschap van partij en partijvoorzitter een bijzonder arbeidsintensieve job is. Tegelijkertijd zijn de verwachtingen in Kortrijk in de nieuwe ploeg hooggespannen. Zelf wil ik er alles aan doen om die verwachtingen in te lossen en wil ik mij voluit concentreren op de stad en de streek, temeer omdat ik de enige SP'er in het college ben'', schrijft De Coene in een mededeling.