BRUSSEL - Momenteel verhuren de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen 589 woningen buiten het sociaal huurstelsel. Dat stelt minister Johan Sauwens in antwoord op een schriftelijke vraag van Carl Decaluwé. Deze woningen doen dienst als gemeenschappelijke wijkgebouwen, lokalen van buurt- en wijkcomités en huisvesting van doelgroepen of ze spelen een rol ter bevordering van sociale veiligheid en leefbaarheid.

De tot dusver geëvalueerde projecten bleken volgens Sauwens positief. Zo werd door de verhuring van een woning van de VZW Houthalense Moskee in een appartementsgebouw met vooral Turkse migranten een zekere sociale controle ingebouwd. Er is ook voldoende ,,sociale return'' bij de verhuring van een woning voor doelgroepen zoals ex-psychiatrische patiënten en met het oog op crisisopvang voor jongeren.