GENT - Voor de tweede keer deze week drijven honderden dode vissen rond op de Gentse Coupure en binnenwateren. Oorzaak is het zuurstoftekort in het water. ,,Waarschijnlijk is de aanleiding de hevige regen van de voorbije dagen waardoor het zuurstofloze rioleringswater in het toch al zuurstofarme water van de Coupure gestort wordt'', zegt Veerle Van de Voorde van de Gentse milieudienst.
Maandag werd in de Coupure ook al een grote vissterfte vastgesteld, vanochtend kwam de eerste melding binnen rond 8u30. ,,Die eerste melding sprak over vissterfte aan de Sint-Antoniuskaai. Later bleek dat ook vissen ronddreven op de Coupure, de Recolettenlei en het water verder de stad in'', meldde de brandweer van Gent.

De precieze oorzaak voor de vissterfte is nog niet 100 pct in kaart gebracht. ,,Zeker is dat een overstort aan de Coupure ervoor heeft gezorgd dat rioleringswater in de Coupure terecht gekomen is. Misschien dat op andere plekken in de stad hetzelfde fenomeen heeft plaats gevonden, anderzijds is het ook mogelijk dat de vissenkrengen met de stroom meedreven tot in de binnenstad'', zegt Veerle Van de Voorde.

De komende dagen wordt geprobeerd terug zoveel mogelijk zuurstof in het water te krijgen. ,,De brandweer zal aan de Rozemarijnbrug en de Sint-Antoniuskaai water opspuiten. Er volgen ook gesprekken met Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om te zien of er structureel iets moet gebeuren'', aldus Van de Voorde.