SYDNEY - Henry Kissinger wordt buitengewoon lid van het Internationaal Olympisch Comité. Naast de Amerikaanse winnaar van de Nobelprijs voor de vrede zullen tijdens het IOC-congres op 11, 12 en 13 september nog drie andere persoonlijkheden die aparte status krijgen.
De buitengewone leden hebben geen stemrecht. Wel worden ze uitgenodigd de Olympische Spelen en congressen bij te wonen. Op de vergaderingen kunnen ze spreektijd vragen.