VATICAANSTAD - De Rooms-Katholieke Kerk is de voortzetting van de kerk van Christus. De protestantse kerken zijn geen kerken ,,in de eigenlijke betekenis''. Dat stelt de Vaticaanse congregatie voor de geloofsleer, die waakt over de zuiverheid van het geloof, in de vandaag gepresenteerde verklaring 'Dominus Iesus' ('Heer Jezus').
Het document, bekrachtigd door paus Johannes Paulus II, verklaart dat er ,,één enkele Kerk van Christus is, die voortbestaat in de Rooms-Katholieke Kerk, geleid door de opvolger van Petrus (de paus) en door de bisschoppen in gemeenschap met hem''. Kerken die het bisschopsambt en de eucharistie niet op dezelfde wijze als de RK-Kerk hebben bewaard, mogen ,,in de eigenlijke betekenis'' geen kerken heten.