©
BRUSSEL - De CVP wil dat de fiscale hervorming van minister van Financiën Didier Reynders wordt bijgestuurd ten gunste van families met kinderen. De partij deed vandaag het voorstel om de kinderbijslagen met 16 miljard te verhogen. De CVP pleit ook voor een hogere belastingvrijstelling voor alleenstaanden. Het alternatief belastingplan van de christen-democraten beloopt in totaal 102 miljard frank.

De CVP vindt het een goede zaak dat Reynders de fiscale discriminatie van gehuwden tegenover samenwonenden wil wegwerken. De partij zal er wel op toezien dat de discriminaties effectief worden weggewerkt. Dit luik van de fiscale hervorming zullen we in het parlement zeker steunen, aldus partijvoorzitter Stefaan De Clerck.

De partij wees erop dat ze als enige partij het begrip gezinsfiscaliteit naar voren heeft geschoven. In het feit dat Reynders de fiscale discriminaties nu wil wegwerken, ziet de CVP het bewijs dat ze weegt op de regering.

Ten gronde beschouwt de CVP de plannen van Reynders echter niet als een belastinghervorming, maar enkel als een belastingverlaging. Van een fiscale vereenvoudiging of een maatschappijvisie (behalve wat de discriminatie van gehuwden betreft) is al evenmin sprake.

De partij betreurt dat de hervorming van Reynders families met kinderen niet ten goede komt. Die lacune wil ze wegwerken door alle belastingaftrekken voor kinderen ten laste over te hevelen naar het kinderbijslagstelsel, aldus kamerlid Yves Leterme.

Door die aftrekken voortaan toe te kennen samen met de maandelijkse kinderbijslag zullen ook families met een laag inkomen en kinderen een beroep kunnen doen op de belastingvermindering voor kinderen ten laste. Het gaat om 7 procent van de belastingplichtige gezinnen, aldus de CVP.

Daarnaast wil de partij de kinderbijslag voor zelfstandigen optrekken tot op het niveau van de werknemers. Momenteel ligt de kinderbijslag voor het eerste kind van een zelfstandige fors lager. Ten slotte wil de CVP de kinderbijslag voor alle zelfstandigen, werknemers en ambtenaren optrekken tot het niveau dat nu geldt voor langdurig werklozen en gepensioneerden.

Door die voorstellen zou de kinderbijslag globaal met 16 miljard per jaar stijgen, of gemiddeld 1.060 fr. per maand (12.700 fr. per jaar) per familie met kinderen.