BRUSSEL - De Europese Hogeschool Brussel (Ehsal), en de Katholieke Universiteit van Brussel (KU Brussel) gaan intensief samenwerken bij hun economie-opleidingen. Vanaf het academiejaar 2004-2005 bieden ze vier economische bacheloropleidingen aan.
,,Studenten kunnen voor economie- en managementsopleidingen van beide instellingen vanaf het academiejaar 2004-2005 terecht op éénzelfde adres'', zegt August De Ridder, voorzitter van de raad van bestuur van de KU Brussel. Het gezamenlijk aanbod slaat op vier economische bacheloropleidingen: Handelswetenschappen (Ehsal), Toegepaste Economische Wetenschappen (KU Brussel), Handelsingenieur (Ehsal-versie) en Handelsingenieur (KU Brussel-versie).

,,De samenwerking sluit aan bij de Bologna-verklaring, het decreet dat het hoger onderwijs in Europa moet harmoniseren'', vervolgt De Ridder. Dat decreet bepaalt dat vanaf het jaar 2004-2005 in hogescholen en universiteiten bachelor- en mastertitels zullen worden uitgereikt ter vervanging van de huidige kandidaturen en licenties.

Studenten kunnen zowel na de twee KU Brussel-bacheloropleidingen als de Ehsal-opleidingen doorstromen naar economische masteropleidingen in Vlaanderen en Europa.

Dirk De Ceulaer, algemeen directeur van de Ehsal, benadrukt dat de samenwerking voor de studenten een meerwaarde is. ,,De opleidingen zijn onderling sterk op elkaar afgestemd. Dat betekent concreet dat een student die na de eerste examens merkt dat de richting hem niet helemaal ligt, kan overschakelen naar één van de drie andere richtingen'', aldus De Ceulaer. ,,Bovendien zal er bijzondere aandacht worden besteed aan studie-oriëntering en begeleiding'', voegt hij daar aan toe. De Ceulaer wees er ook op dat de samenwerking een voordeel kan zijn op het vlak van middelen als bibliotheken, professoren en interne administratie,...

Volgens de algemeen directeur is het op termijn de bedoeling om de samenwerking nog verder uit te breiden. ,,Ik hoop dat het een aanzet is voor verdere samenwerking met andere scholen in Brussel. Of het nu om vrij of katholiek onderwijs gaat, een ideologische strekking mag geen belemmering zijn voor synergie'', meent De Ceulaer.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in