BRUSSEL - Toponderhandelaars van de Europese Volkspartij (EVP) zijn voor een tweedaags beraad over de toekomst van de Europese Unie in Brussel. EVP-voorzitter Wilfried Martens (CVP) en voormalig CDU-topman Wolfgang Schaüble leiden de debatten. Het tweetal kreeg op het jongste EVP-congres in Berlijn de opdracht om een rapport over de finaliteit van de Unie te schrijven. Het document moet in de herfst klaar zijn en hoort de EVP op de verklaring van Laken voor te bereiden.
Op een persontmoeting in het Europees parlement ging Schaüble dieper in op de debatten binnen de EVP en de voorstellen van kanselier Gerhard Schröder. De Duitse regeringsleider maakte deze week zijn plannen bekend om de instellingen van de Unie grondig te hervormen. Volgens Schaüble zijn de plannen van Schröder door binnenlandse politieke overwegingen geïnspireerd. ,,Op zich, aldus de CDU-leider, is dat niet eens een slechte zaak. Men kan er zich slechts over verheugen als Europa een thema van binnenlands politiek debat wordt.'' Op de inhoud van Schröders voorstellen, had Schaüble nauwelijks kritiek. ,,In feite haalde de kanselier zijn inspiratie bij de CDU.''

Voor Schaüble geeft Schröder echter geen antwoord op de vraag hoe hij die plannen hoopt te realiseren. ,,Daarover vernemen we zeer weinig, aldus de CDU-politicus, en dat heeft zijn redenen. De enige weg naar meer Europese integratie is de Frans-Duitse samenwerking en die zit momenteel in een impasse.'' Opmerkelijk was dat Schaüble, die nochtans tot de oppositie behoort, de oorzaak van de gebrekkige samenwerking tussen de twee landen bij de Fransen legde. Hij stoorde zich vooral aan de Europese kleurloosheid van premier Lionel Jospin. Opmerkelijk was ook dat Schaüble geen alternatief voor de Frans-Duitse motor zag. Een eventuele as Berlijn-Londen is voor Schaüble totaal onrealistisch.

Schaüble noemde de ideeën van Schröder niet nieuw, niet onjuist en evenmin visionair. Ze vereisen echter wel uitsluitsel over de bevoegdheidsafbakening (Kompetenzabgrenzung). ,,Aan die discussie kunnen we niet ontsnappen, maar het dreigt wel een heel lange discussie te worden. In Europa heeft men immers de neiging om vooral over de definitie van de begrippen(federalisme, grondwet) te praten en dan pas over de inhoud.'' Over de bevoegdheden die terug naar de lidstaten moesten gaan, was Schaüble weinig precies. Dat landbouw in die rubriek thuishoorde, leek hem echter evident.

Even evident was dat de Unie geen zaak mocht maken van de eventuele verkiezing van EVP-lid Silvio Berlusconi. De wijze waarop Italië zich in het koppeloton van de Eenheidsmunt werkte, bewijst dat het land bij de besten van Europa behoort. ,,De vraag rijst evenwel, aldus Schaüble, wie de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel (PRL) in toom zal houden.'' Terloops merkte Schaüble ook op dat de Belgische prioriteitennota de goede richting uitgaat. ,,Ik merk trouwens dat er weinig landen zijn waar de eurosceptici op veel steun van de publieke opinie kunnen rekenen. In Europa heerst nog altijd een positieve sfeer tegenover de integratie.''

Tenslotte gaf Schaüble toe dat het alles behalve simpel wordt om met de EVP een gemeenschappelijk standpunt over de toekomst van de Unie op papier te zetten. Tot dusver was de discussie open en controversieel. Schaüble, die volgens de Duitse pers de kandidaat van Schröder is om het convent te leiden dat een nieuwe verdragswijziging moet voorbereiden, tilde aan de interne meningsverschillen binnen de EVP niet te zwaar. ,,De problemen zijn niet simpel en een openhartige discussie vormt meestal de basis voor een solied akkoord.''.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig