ANTWERPEN- Het aantal asielzoekers in ons land daalt, zeggen de officiële cijfers. Maar in de achtergrond groeit een ander probleem, met name dat van de opvang van illegalen. Zowel bij het Antwerps OCMW als bij diverse hulporganisaties wordt onomwonden gesteld dat Antwerpen ,,overspoeld wordt door illegalen''.
Wie geen regularisatie krijgt en tegen die beslissing in beroep gaat in de hoop hier te kunnen blijven, maar ook wie officieel vijf of tien dagen de tijd krijgt om ons land te verlaten, duikt onder in de illegaliteit. En dan zijn er nog de 'echte' illegalen. Mannen en vrouwen die zelfs geen asiel vragen, maar hier aanspoelen en bewust kiezen voor de onzichtbaarheid van een stad in Vlaanderen.

Het probleem is vooral voelbaar in Antwerpen. Want in de Scheldestad droppen enkele honderden Vlaamse OCMW's hun asielzoekers. Zo lang de procedures lopen, worden de kosten meestal betaald door de OCMW's die ze hebben gestuurd. Maar als het fout loopt en geen asiel wordt toegekend, worden asielzoekers plots illegalen en verdwijnen zij naar de rand van de samenleving.

Steeds meer illegalen wenden zich dan tot hulporganisaties als Moeders voor Moeders, het Protestants Sociaal Centrum, Payoke. Die kreunen onder te veel vragen om hulp. Zij richten zich op hun beurt tot de overheid, bijvoorbeeld tot het OCMW. Maar de voorzitter kan niet echt veel doen want alleen de minister van Binnenlandse Zaken is bevoegd. En die erkent het probleem, maar zegt dat er niet echt een oplossing is.