BRUSSEL - De Vlaamse gemeenschap lanceert in Brussel een campagne die de Brusselaars moet aansporen zich aan te sluiten bij de Vlaamse zorgverzekering. Wie immers wacht tot na 20 december, wordt geconfronteerd met een wachttijd van drie jaar. Dat zeggen Vlaams minister van Welzijn Adelheid Byttebier (Groen!) en Brussels minister Jos Chabert (CD&V), bevoegd voor Welzijn en Gezondheid in Brussel.
De inwoners van het Brussels gewest zijn in tegenstelling tot in Vlaanderen niet verplicht om zich aan te sluiten bij de zorgverzekering voor niet-medische kosten. Totnogtoe tekenden 45.580 Brusselaars in voor de verzekering.

Dat de Vlaamse zorgverzekering maar moeilijk van de grond komt, had te maken met het te beperkte aanbod van voorzieningen. Onder impuls van Vlaams minister van Welzijn Adelheid Byttebier besliste de Vlaamse regering op 14 november de zorgverzekering uit te breiden tot tweetallige instellingen die zich door het Vlaams Zorgfonds laten erkennen.

Minsters Chabert en Byttebier gaan drie weken lang campagne voeren om de Brusselaars te informeren over de Vlaamse zorgverzekering en hen aan te raden zich voor Kerstmis aan te sluiten bij één van de acht erkende zorgkassen. Dat is van belang wil men niet geconfronteerd worden met een wachttijd van drie jaar.

De ziekenfondsen en de twee verzekeringsmaatschappijen zullen de nog niet aangesloten inwoners een nieuw voorstel tot aansluiting toesturen, kondigde Chabert aan.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig