BRUSSEL - België is, samen met enkele andere EU-lidstaten, op de vingers getikt door de Europese Commissie omdat het niet voldoet aan de normen inzake waterkwaliteit. Volgens de Commissie leeft ons land de richtlijn Gevaarlijke Stoffen niet na.
De Commissie heeft ons land een ,,met reden omkleed advies'' gestuurd. Dat is een tweede schriftelijke waarschuwing en de laatste stap voor een lidstaat voor het Europees Hof wordt gebracht.

Eerder had het Hof al in een arrest laten weten dat België nog geen afdoend programma heeft gerealiseerd met het oog op de vermindering van 99 gevaarlijke stoffen in het water. Maar aan dat arrest is geen gevolg gegeven, stelt de Commissie vast. Door het Brussels en Waals gewest zijn nog steeds geen volledige programma's ingediend over hoe de twee gewesten de richtlijn willen naleven.

De Commissie nam voorts juridische stappen tegen Portugal, Spanje, Italië, Zweden, Luxemburg, Nederland, Frankrijk en Griekenland. Die landen zijn niet in orde met de richtlijnen voor zwemwater, drinkwater, stedelijk afvalwater, lozingen van gevaarlijke stoffen en de beruchte Nitraatrichtlijn, waarvoor nu ook Portugal voor het Hof wordt gesleept.