BRUSSEL - Voorzitter José Damilot van de Franstalige socialistische spoorvakbond ontkent met klem bedreigingen te hebben geuit aan het adres van Christian Heinzmann. De gedelegeerd-bestuurder van de NMBS had in zijn ontslagbrief gewag gemaakt van bedreigingen vanwege vakbondsvertegenwoordigers.

Damilot neemt die verklaringen persoonlijk en wil ,,met alle mogelijke middelen'' bewijzen er niets mee te maken te hebben, desnoods met gerechtelijke stappen.

Om zijn onschuld te bewijzen, somde Damilot donderdag tijdens een inderhaast georganiseerde persconferentie alle gesprekken op die hij sinds afgelopen woensdag voerde over de aanstelling van Heinzmann als gedelegeerd bestuurder van de nationale spoormaatschappij. Damilot wil zo reageren op de ,,onterechte aantijgingen'' tegen zijn persoon waarvan hij naar eigen zeggen donderdagmorgen in de pers kennis heeft genomen.

De vakbondsman zegt eenmaal gedurende zes á zeven minuten met Heinzmann te hebben gepraat, tijdens een ,,hoffelijk'' telefoongesprek op donderdag 25 april om 17.00 uur, bijna 24 uur na de bekendmaking van Heinzmanns benoeming. Voordien noch nadien heeft Damilot niet gereageerd op vragen van de pers, ,,omdat ik Heinzmann of Alain Deneef (de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de NMBS) niet kende'', aldus de CGSP-man.

Damilot herinnert zich naar eigen zeggen vier zaken van het gesprek met Heinzmann. ,,Hij zei me vernomen te hebben dat ik niet blij was met zijn aanstelling. Ik antwoordde hem me daarover nog niet te hebben uitgesproken'', aldus Damilot. Voorts werd tijdens het gesprek volgens de vakbondsman nog afgesproken om elkaar in de loop van de komende dagen te ontmoeten, zonder evenwel een datum af te spreken.

Ook tijdens een toespraak die hij 's zaterdags tijdens een feest van spoorwerkers in Rochefort gaf, heeft Damilot geen enkele keer naar de nieuwe gedelegeerd-bestuurder uitgehaald. ,,Ik heb gezegd dat Heinzmann eerder het slachtoffer was van dan schuldig aan een slechte politieke grap'', aldus nog Damilot.

Woensdag om 14.30 uur, enkele uren vooraleer het nieuws over het ontslag van Heinzmann bekend raakte, kreeg Damilot naar eigen zeggen een telefoontje van een ,,belangrijke liberale politieke persoon''. Aan de hand van het telefoonnummer dat Damilot toen noteerde en vandaag als bewijsmateriaal aanvoerde, ging het om minister van Financiën Didier Reynders. Reynders bevestigde vandaag aan Belga hem inderdaad gecontacteerd te hebben.

De minister zou hem hebben meegedeeld dat er een gerucht de ronde deed over het ontslag van Heinzmann en gevraagd of hij contact zou willen opnemen met Luc Coene, de kabinetchef van premier Guy Verhofstadt. Coene zou hebben gevraagd of hij aanwezig wilde zijn op een mogelijke ontmoeting met Heinzmann. Die ontmoeting kwam er niet, omdat het ontslag enkele uren later officieel bekend werd gemaakt.

Damilot erkent niet persoonlijk bij naam te worden genoemd in de ontslagbrief van Heinzmann. Die maakt daarin gewag van ,,druk, die soms leek op intimidatie en bedreigingen'', en even later van ,,blokkeringen door het management en vakbondsafgevaardigden van het hoogste niveau''.

Volgens Damilots advocaat Pierre Legros is het duidelijk dat daarmee de vakbondsman wordt bedoeld. Daardoor beschikken ze, luidens Legros, over voldoende elementen om gerechtelijke stappen te nemen. Of die er gaan komen, staat niet vast. Wel wil Damilot zijn naam gezuiverd zien, hetzij door Heinzmann, hetzij door minister van Verkeer Isabelle Durant.