FRANKFURT - De voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), Wim Duisenberg, heeft zich vandaag optimistisch getoond over de economische perspectieven van de eurozone. ,,Er is reden voor een realistisch optimisme ten aanzien van de vooruitzichten voor de economie van het eurogebied op korte termijn'', aldus Duisenberg vandaag in Frankfort op de voorstelling van het jaarverslag van de ECB.
Volgens hem maakt de eenheidsmunt het eurogebied minder kwetsbaar dan vroeger voor economische verstoringen elders in de wereld.

De jongste maanden was er veel druk op de ECB om de belangrijkste rentevoet te verlagen en zo de economische groei in de eurozone te ondersteunen. De ECB, bang voor inflatie, is echter nooit bezweken onder de druk en behield de rentevoet op 4,75 pct. Andere centrale banken verlaagden alle hun rentevoet.

Duisenberg beklemtoonde vandaag nogmaals hoe belangrijk de prijsstabiliteit is. ,,De beste manier om het vertrouwen van het grote publiek in de euro te verwezenlijken is een lange periode van lage inflatie en de vastberadenheid te tonen waarmee de ECB de handhaving van prijsstabiliteit nastreeft''. De ECB-voorzitter betreurt dat de aandacht voor de euro in het verleden teveel gevestigd was op de depreciatie van de euro. ,,Het grote publiek heeft de algemene positieve balans van de eerste twee levensjaren van de euro niet altijd zo waargenomen'', klonk het.

Dezelfde teneur vandaag bij vice-voorzitter van de ECB, Christian Noyer. Die verdedigde voor het Europees parlement in Brussel de intrestvoeten die volgens hem ,,in reële termen niet historisch hoog zijn''. Hij rekent erop dat de inflatie vanaf 2002 onder de beoogde 2 procent zal komen te liggen. Momenteel bedraagt het inflatiecijfer in de eurozone 2,4 pct.

Wat de economische vooruitzichten voor de 12 eurolanden betreft, rekent Noyer voor 2001 op een gelijkaardige groei dan in 2000 (3,4 procent). Dit is meer dan de berekeningen van de Europese Commissie.