IEPER/POPERINGE - Het is de intentie van de regering alle douanegebouwen langs de snel- en gewestwegen via het Federaal Comité te verkopen aan het Vlaams Gewest. Dat antwoordde federaal minister Rik Daems woensdag op een parlementaire vraag van CVP-fractieleider Yves Leterme.
Leterme stelde de vraag naar aanleiding van de leegstand van het douanecomplex in Callicannes bij Poperinge. De bouw van dat complex kostte eind jaren tachtig zowat 50 miljoen frank. Na de openstelling van de grenzen in het eengemaakte Europa kwam het gebouw snel leeg te staan.

Enkele jaren geleden kreeg de Dienst van de Domeinen de opdracht een koper voor het complex te zoeken. Tot nu toe daagde er echter nog geen enkele geïnteresseerde op, temeer omdat ongeveer 50 vierkante meter nog steeds wordt gehuurd door de Franse douane. Volgens Daems is er recent nog aan gedacht het gebouw als inschrijvingsbureau voor asielzoekers te gebruiken, maar ook van dat voornemen is afgestapt.

Leterme vraagt de Vlaamse regering in samenspraak met het stadsbestuur van Poperinge en de West-Vlaamse Intercommunale op korte termijn een nieuwe, zinvolle bestemming te zoeken voor het douanecomplex. Volgens Leterme behoort een economische of toeristische bestemming tot de mogelijkheden.