ANTWERPEN 01/10 (BELGA) -- De Antwerpse politie voert de controles op illegale prostituees en op ongeschikte panden op. Daarom wordt in de rosse buurt een permanente politiepost geopend. Er zullen minstens tien agenten werken. De post blijft zeker honderd dagen in de buurt. Dat is vernomen bij de politiediensten.

Daarmee start de Antwerpse politie met fase 4 van het prostitutieplan. Met de actie wil de politie drie doelen bereiken.

  • Het eerste doel is het voorkomen van mensenhandel en de georganiseerde misdaad haar inkomsten ontnemen.
  • Een tweede objectief is het verbeteren van de werkomstandigheden van prostituees. Daartoe zullen regelmatige controles worden uitgevoerd op de geschiktheidsverklaringen van de prostitutiepanden binnen de gedoogzone. De prostituees krijgen nog tot 1 oktober de tijd om de aanvragen voor een geschiktheidsverklaring in te dienen.
  • Een derde objectief is het kelderen van de woekerprijzen die momenteel voor prostitutiepanden gevraagd worden.
  • Op dit moment is fase 3 van het prostitutieplan nog niet afgerond. Die fase houdt in dat de prostitutiepanden in de Oudemanstraat ontruimd moeten worden. Serge Muyters van politiezone west wil die stap niet langer afwachten.