©
BRUSSEL - Belgische medaillewinnaars en gediplomeerden (tot de achtste plaats) zullen het volledige brutobedrag van hun winstpremie kunnen behouden.

De ministerraad besliste vandaag op vraag van Rik Daems de toelage van de Nationale Loterij aan het Belgisch Olympisch Comité te verhogen. Daardoor kunnen de winnaars nu het volledige brutobedrag behouden.

Het eerdere voorstel om een volledige belastingvrijstelling toe te kennen voor de premies, werd niet goedgekeurd vanuit de motivatie dat alle belastingplichtigen in België op gelijke voet moeten geplaatst worden.

De maatregel geldt voor de Olypische Zomerspelen, de Olympische Winterspelen en de Spelen voor Mindervaliden.