BRUSSEL - Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) wil geen gelijkschakeling van de personeelsstatuten in het onderwijs. De koepelorganisatie is ook tegen netoverschrijdende leerplannen voor sommige vakken. Het VSKO reageert daarmee op de plannen van onderwijsminister Marleen Vanderpoorten (VLD), die daarmee tot een doorbraak in de ,,netvervaging'' wil komen.
Het VSKO vraagt zich af wat die ,,netvervaging'' inhoudt, die Vlaams minister-president Patrick Dewael (VLD) in zijn 11 juli-toespraak heeft aangekondigd. Als het de bedoeling is om "eenheidsworstonderwijs" in te voeren, zou dat een verschraling van het onderwijs zijn. Zelfs als het alleen over ontzuiling gaat, is er nog altijd een band met eenheidsonderwijs, aldus directeur-generaal André De Wolf.

Het katholiek onderwijs vindt de ,,netvervaging'' overbodig als die bedoeld is om jongeren te laten opgroeien in een pluralistische geest. Ook wij leren de jongeren aan respect op te brengen voor de levens- en geloofsovertuiging van de anderen, aldus De Wolf.

Vanderpoorten wil volgend schooljaar van de netvervaging een prioriteit maken. Ze wil de rechtspositie voor alle onderwijsnetten behandelend in één decrteet.

Maar het VSKO wil daar niet van weten. De katholieke scholen moeten een eigen personeelsbeleid kunnen voeren. Bovendien is er volgens De Wolf een principieel verschil in statuut als werkgever tussen het vrij en het gemeenschapsonderwijs. Er zal altijd een verschil tussen een contract en een (publiekrechtelijke) aanstelling zijn, aldus De Wolf.

Vanderpoorten wil ook dat de netten gaan samenwerken op het gebied van infrastructuur en materieel.