ANTWERPEN - Het Centrum voor Basiseducatie Antwerpen vzw, dat de Open School voor Volwassenen organiseert, kan niet voldoen aan de grote vraag van allochtonen en anderstaligen om Nederlands als tweede taal te leren. De oorzaak is een tekort aan financiële middelen, bevestigt Wim Steel, coördinator van Open School. Het probleem geldt ook voor andere instellingen.
Migranten die Nederlands willen leren, kunnen in geen enkele Antwerpse school meer terecht. Overal werden de inschrijvingen na enkele dagen afgesloten wegens te veel kandidaten en te weinig middelen. Daardoor blijven veel kandidaat-cursisten dit jaar op hun honger zitten, waarschuwt de coördinator. Hij schat het aantal wachtenden in zijn school op meer dan tweehonderd.

Open School Antwerpen heeft het probleem vorig jaar al gesignaleerd aan de bevoegde instanties. Toch blijven de middelen ook dit jaar te beperkt om aan de leervraag te voldoen. Een moeilijke situatie, waarschuwt de coördinator, want aan enerzijds worden migranten en nieuwkomers aangemaand om Nederlands te leren, terwijl anderzijds de uitvoering van de noodzakelijke structurele maatregelen te lang op zich laat wachten.

,,In de loop van het voorbije werkjaar hebben zich 716 kandidaat-cursisten aangemeld. Zij zijn uitgenodigd voor een intake tijdens de huidige inschrijvingsperiode. Maar tijdens de eerste twee dagen hebben zich al meer dan vijfhonderd kandidaat-cursisten gemeld, zodat wij slechts een deel een plaats in een lesgroep kunnen garanderen. De anderen zullen (weer) op een wachtlijst terecht komen.''

Elders stellen zich gelijkaardige problemen. Migranten die via het volwassenenonderwijs of zelfs via avondschool Nederlands willen leren, staan overal in Antwerpen voor gesloten deuren. ,,Ten vroegste in januari maken zij een kans om aan de bak te komen'', weet de coördinator.

Open School vraagt meer middelen van de gemeenschapsminister van Onderwijs en Vorming, Marleen Van der Poorten en van Mieke Vogels van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen.