BRUSSEL - "De lokale verkiezingen van 8 oktober zijn voor het Vlaams Blok zowel politiek als organisatorisch een lakmoesproef". Dat heeft partijvoorzitter Frank Vanhecke vandaag gezegd bij de voorstelling van het programmaboek. Daarin is opvallende aandacht voor thema's als mobiliteit, milieu en sociale zaken.
,,Dat zijn thema's die altijd al door de partij behandeld werden,'' stelde kamerfractieleider Gerolf Annemans, die het programma samenstelde. ,,Het Vlaams Blok volhardt in de boosheid'', vatte Filip Dewinter het programma samen.

De eerste hoofdstukken handelen over veiligheid en criminaliteit, vreemdelingen en de grote steden.

Het partijprogramma is op 5.000 exemplaren gedrukt en wordt gratis verspreid. Daarnaast start het Vlaams Blok nog een e-mailkrant waar in korte berichten snel op de bal gespeeld zal worden. Thema's zijn onder meer het geschil met De Post over het verspreiden van verkiezingsdrukwerk en de weigering van de Vlaams-Brabantse zender ROB om de partij te behandelen in de verkiezingsprogramma's.

De gemeenteraadsverkiezingen hebben voor de partij vooral een wervend belang. Ze vormen de uitbouw van de ruggegraat van de partij en leggen de basis voor de verdere doorbraak bij de komende parlementsverkiezingen, meende Frank Vanhecke.

Politiek gezien moet het Vlaams Blok de groei bevestigen. Bij de parlementsverkiezingen van vorig jaar werd de partij de derde van het land. Maar in het verleden haalde het Vlaams Blok telkens een lagere score bij de gemeenteraadsverkiezingen.