ANTWERPEN - Het sociaal begeleidingsplan van het Antwerpse havenbedrijf Kerr-McGee Chemical NV is goedgekeurd door 85 procent van de werknemers. Daarmee is de productiestop van titaandioxide door het Amerikaanse bedrijf in België definitief en moeten (direct en indirect) 200 mensen een nieuwe baan zoeken. Dat heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront deze voormiddag gemeld.

Eind september heeft de directie ,,de intentie tot sluiting'' bekendgemaakt, waardoor rechtstreeks 122 banen (88 arbeiders en 34 bedienden) verdwijnen. Maar ook onrechtstreeks sneuvelen jobs, volgens de bonden een kleine 80.

Het vakbondsfront van AC-ABVV, ACV-Chemie, BBTK en LBC-NBK maakt zich sterk ,,een mooi sociaal plan met de nadruk op bestaans- en werkzekerheid'' te hebben bedongen. ,,Het menselijk kapitaal is voor ons immers belangrijker dan het financieel kapitaal waar de directie mee rekent'', klinkt het.

Concreet krijgen de arbeiders een verbrekingsvergoeding van drie maanden per begonnen schijf van vijf jaar werk. Voor de kaderleden en bedienden wordt de vergoeding berekend volgens de formule Claeys.

Na de periode gedekt door de verbrekingsvergoeding krijgen alle werknemers die werkloos blijven gedurende twee jaar 85 procent van het nettoloon. Dit deel van het sociaal plan noemen de bonden ,,historisch, wat de toenadering van de bedienden- en arbeidersstatuten betreft.''

Het luik tewerkstelling levert alle werknemers één jaar begeleiding door een outplacementbureau op. Bovendien zal de directie pleiten voor wedertewerkstelling bij andere petrochemische en scheikundige bedrijven.

Voorts is een brugpensioenregeling uitgewerkt vanaf 50 jaar. Het stuk dat de werkgever moet bijpassen bovenop de werkloosheidsvergoeding ligt hoger dan wat voorzien is in CAO 17.

Ook de sluitingspremies worden uitbetaald aan de werknemers. Ze mogen ten slotte rekenen op alle voorzieningen uit vroegere CAO's.

De bonden plaatsen de sluiting van Kerr-McGee in een breder kader. ,,Het is het zoveelste voorbeeld van de globalisering van de wereldeconomie en het steeds verder optimaliseren van de winst door multinationals.''

De bonden laken deze ,,voortdurende jacht op winst'' van de grote concerns en waarschuwen de chemiesector voor de gevolgen. ,,3M dankt 25 bedienden en kaderleden af, Degussa, Bayer en BASF kondigen wereldwijd herstructureringen aan.''

,,Multinationals willen meer dan gewoon winst'', zegt ABVV-afgevaardigde Herman Baele. ,,Onvoldoende return op kapitaal of de vrees voor een winstdaling veroorzaken massaal ontslagen. In dit verband is het te vrezen wat Agfa-Gevaert te wachten staat.''.