BRUSSEL - Het homohuwelijk moet en zal er komen. Dat zegt minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet in een reactie op het negatief advies van de Raad van State. Dat is volgens haar vooral op morele bezwaren gesteund.
Voor Magda Aelvoet staat dit advies diametraal tegenover de veranderde tijdsgeest waarin het huwelijk thans voornamelijk bedoeld is om de innige band tussen twee mensen te veruiterlijken en te bevestigen. Het heeft een symbolische waarde en verliest zijn louter op voortplanting gericht karakter.

Volgens de Raad van State is het beter een nieuwe constructie uit te denken. Die constructie werd al uitgedacht (geregistreerd partnerschap), maar hierdoor ontstaan volgens Aelvoet twee rechtsvormen naast elkaar, wat ons rechtssysteem niet ten goede komt. De groene minister wijst er tenslotte op dat ook in Nederland de Raad van State negatief adviseerde over het homohuwelijk.

Ook de Federatie Werkgroepen Homoseksualiteit (FWH) is verbolgen over het advies. ,,De Raad van State beseft niet dat huwelijken vandaag in de eerste plaats gesloten worden uit liefde en niet voor de voortplanting'', luidt het in een mededeling. Voor het FWH bevat het advies geen onderbouwde juridische argumentatie en is het duidelijk van ideologische aard. De FWH vraagt dan ook dat de regering en alle parlementsleden dit advies negeren.

De Raad van State gaat zwaar uit de bocht, zo vindt Spirit . Indien men de redenering van de Raad van State zou doortrekken komt de hele rechtsregeling omtrent het huwelijk op losse schroeven te staan, menen kamerlid Els Van Weert en Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers. Zullen koppels die om één of andere reden onvruchtbaar zijn, het recht verliezen om in de echt te treden, vragen ze zich af.

Spirit wijst er ook op dat het huwelijk al in 1987 van het afstammingsrecht werd losgekoppeld en vraagt minister Onkelinx door te gaan met de uitvoering van de wet zoals die in de Kamer gestemd werd.