BRUSSEL - De CD&V pleit voor een verplichte inburgering van alle niet-Belgen. Bij een weigering volgen er sancties. Belg worden wordt dan voor een tijdje onmogelijk en de werkloosheidsuitkering kan worden geschorst of ingetrokken. De Vlaamse christen-democraten vinden wel dat ook de overheid haar verantwoordelijkheid moet opnemen en het aanbod aan cursussen drastisch dient te verhogen.
CD&V-fractieleider in het Vlaams parlement Eric Van Rompuy maakte dinsdag brandhout van het inburgeringsdecreet en laakte ,,de improvisatie'' van paarsgroen rond het thema. Hij verwees daarbij naar de onenigheid tussen Agalev en SP.A enerzijds en de VLD anderzijds rond het al dan niet verplichten van inburgeringstrajecten met de daaraan gekoppelde sancties. ,,De verwarring en de improvisatie is enorm. Zo kun je een fundamenteel maatschappelijk probleem niet oplossen en creëer je illusies. Paarsgroen heeft niet eens een globale visie'', wierp Van Rompuy op.

De CD&V pleit voor een verplichte inburgering. Alle niet-Belgen, ,,ook de Amerikaanse zakenman die hier komt werken'', moeten een traject volgen dat aangepast is aan de persoonlijke noden. Het gaat niet enkel om taalcursussen, maar ook om opleiding en vorming. Aan het eind van de rit krijgen de betrokkenen van het onthaalbureau waarmee ze terzake een contract afsloten een certificaat dat niet enkel hun integratiewil bewijst, maar ook toegang geeft tot bijvoorbeeld reguliere opleidingen of jobs bij de overheid.

Wie weigert een traject te volgen, riskeert sancties. De CD&V wil dat weigeraars de toegang tot de naturalisatieprocedure wordt geweigerd. Daarvoor moet wel de snel-Belg-wet worden gewijzigd. Daarnaast dient de Vlaamse VDAB de gegevens van weigeraars door te spelen aan de federale RVA, die dan een waarschuwing kan geven of de werkloosheidsuitkering kan schorsen of intrekken. Aangezien het gaat om federale materie dient met de federale overheid een samenwerkingsakkoord te worden afgesloten. Van boetes -- zoals de VLD voorstelt -- is de CD&V geen voorstander. ,,Je kunt geen boetes betalen met geld dat je niet hebt'', poneerde Van Rompuy.

De partij benadrukt wel dat ook de overheid haar verantwoordelijkheid moet opnemen. ,,Integratie moet van beide kanten komen'', stelde CD&V-ondervoorzitster Nahima Lanjri. De overheid moet dan ook voor een voldoende groot aanbod zorgen en alle obstakels wegnemen die niet-Belgen beletten om een traject te volgen.

Lanjri wil daarnaast dat niet alleen aandacht wordt besteed aan nieuwkomers, maar ook aan mensen die al enkele jaren in Vlaanderen wonen. ,,Ook voor hen is voldoende aanbod nodig en is het nodig dat de wachtlijsten worden aangepakt''. Om dat te kunnen doen, is meer geld nodig. De 10 miljoen euro die de Vlaamse regering voorziet -- enkel voor de nieuwkomers -- moet dan ook minstens verviervoudigd worden, meent Van Rompuy. Lanjri vindt dat naast een groter aanbod nog andere maatregelen kunnen worden genomen, zoals taallessen op TV, video of internet.