BRUSSEL - De regionalisering van Landbouw en de hervorming van het (ex-)ministerie van Landbouw is rond. Op 1 oktober krijgen de 2.633 personeelsleden van het ministerie elders onderdak.
In totaal gaan 1.313 federale landbouwambtenaren voortaan werken voor de gewesten (708 voor het Vlaams en 605 voor het Waals gewest). Van hun collega's worden er 611 overgeheveld naar de federale overheidsdiensten van Volksgezondheid, Economie, Sociale Zekerheid en Buitenlandse Zaken en 709 naar het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid.

Federaal minister Annemie Neyts werd in juli 2001 belast met de uitvoering van de regionalisering en de hervorming van het ministerie van Landbouw. Zij zal voortaan in Europese en internationale instellingen het Belgische standpunt over landbouwdossiers vertolken. Indien er op het vlak van gewestbevoegdheden geen akkoord is tussen Vlaanderen en Wallonië, zal Neyts zich onthouden.