BRUSSEL - De kamercommissie grondwetsherziening heeft vanmiddag -- tussen twee plenaire zittingen door -- het wetsvoorstel besproken dat een fonds opricht voor het Brussels gewest waarin 3,082 miljard frank wordt gestopt. Morgen voormiddag vanaf 9.30 uur buigt ze zich opnieuw over de tekst. De PSC sprak zich niet uit over het voorstel. Ze wil haar houding pas bepalen wanneer duidelijk is wat de onderhandelingen met de meerderheid zoal hebben opgebracht.

De regering diende nog enkele amendementen in om de tekst technisch aan te passen. In het fonds wordt dus 3,082 miljard frank gestopt waarmee de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel moet worden gefinancierd. Minister van institutionele hervormingen Johan Vande Lanotte verduidelijkte dat de regering in 1999 al besliste om 2 miljard vrij te maken voor die rol van Brussel. Daar kwam in 2000 en 2001 telkens 500 miljoen frank bij. Samen maakt dat 3 miljard, en dat geld wordt nu dus in een fonds gestopt.

Het geld gaat vrijwel uitsluitend naar openbare (infrastructuur)werken. Terwijl Brussel vroeger het geld dat in een begrotingsjaar niet werd opgebruikt, diende terug te storten, zorgt het fonds ervoor dat de beschikbare middelen ,,soepeler'' kunnen worden aangewend, verduidelijkte Vande Lanotte.

Op de vraag van de PSC om naast de 3 miljard jaarlijks nog eens 500 miljoen frank in het fonds te storten, ging de meerderheid niet in. PSC-fractieleider Jean-Pol Poncelet diende die eis onder de vorm van een amendement op het meerderheidsvoorstel in. Vande Lanotte beklemtoonde dat vanaf 2002 een verhoging of verlaging van het bedrag afhangt van de beschikbare budgettaire ruimte.

Zowel Herman Van Rompuy (CVP) als Vlaams Blok-fractieleider Gerolf Annemans beweerden dat de regering in 2002 en 2003 zeker extra geld gaat uittrekken. ,,Als men echt iets wil stemmen, dan zal dat gebeuren. Men heeft alleen iets nodig om het gezichtsverlies te beperken'', stelde Van Rompuy.

Morgen voormiddag komt de commissie vanaf 09.30 uur opnieuw samen. Dan volgt de discussie over de artikels en de amendementen. Ondertussen gaan de onderhandelingen tussen PSC en meerderheid voort. De PSC sprak zich dan ook niet uit over het wetsvoorstel. Jean-Jacques Viseur maakte nogmaals duidelijk dat zijn partij haar houding pas bepaalt op basis van het resultaat van de onderhandelingen.