BRUSSEL - De malaise bij de Brusselse jeugdrechters, zowel Nederlands- als Franstalige, is totaal. Dat melden ze vandaag in een gemeenschappelijke mededeling aan Belga. De jeugdrechters vragen dringend de benoeming van vier magistraten en een drastische verhoging van de middelen voor de sociale (gemeenschaps-) diensten die de uitvoering van de beslissingen van de jeugdrechtbanken begeleiden.

,,De jeugdrechters kunnen niet anders dan jongeren die thuis of uit een instelling zijn weggelopen of zelfs jongeren die misdrijven hebben gepleegd, opnieuw op straat zetten''. ,,Jongeren die herhaaldelijk in aanraking kwamen met het gerecht hebben meer kans om met de lotto te winnen dan om in een open of gesloten gemeenschapsinstelling te worden geplaatst''. ,,De jongeren worden opstandig of laten zich volledig gaan. Waarom zouden zij nog inspanningen leveren als geen enkele belofte nog wordt nageleefd en aan geen enkele behoefte wordt voldaan''? Dat schrijven de Frans- en Nederlandstalige Brusselse jeugdrechters in een gemeenschappelijke mededeling aan Belga.

De jeugdrechters stellen zich niet langer tevreden met beloftes. Ze overwegen zelfs ,,concrete actiemiddelen'', ,,indien de federale en gemeenschapsoverheden tijdens de komende weken niet op een constructieve wijze reageren''. Over de aard van die ,,actiemiddelen'', moeten de rechters nog onderling overleg plegen.

De jeugdrechters zeggen dat, ondanks toezeggingen van minister van Justitie Marc Verwilghen zestien maanden geleden, het kader aan jeugdrechters in Brussel slechts met één persoon werd vergroot. Momenteel zijn er tien Franstalige en twee Nederlandstalige jeugdrechters in de hoofdstad.

De magistraten wijzen erop dat de wetgeving hen de voorbije jaren heel wat extra taken heeft toebedeeld. De begeleiding van de jongeren valt onder de bevoegdheid van de gemeenschappen. En ook daar is er een schrijnend tekort aan middelen, menen de magistraten. ,,De bevoegde sociale diensten, de Service de Protection Judiciare en de Sociale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de Jeugdrechtbank, zijn overbelast. Dat brengt met zich mee dat het personeelsverloop groot is. De medewerkers kijken immers liever uit naar een andere, meer aantrekkelijke job, bijvoorbeeld in de Justitiehuizen'', zeggen de rechters.

,,De Brusselse jeugdrechters, zonder één uitzondering, willen niet langer in stilte een verantwoordelijkheid blijven opnemen wanneer niemand hun de middelen geeft om dit op een correcte wijze te doen. De recente contacten die wij met de bevoegde instanties hadden, doen ons hopen dat onze ontreddering werd begrepen, en dat hiermee ook rekening zal worden gehouden. Uit ervaring weten wij echter dat wij ons niet mogen tevreden stellen met loze beloften'', aldus de Brusselse jeugdrechters.

Recent kwam de problematiek van de jeugdrechtbanken reeds in het nieuws. ,,Sommigen hebben de rechters uitgenodigd om meer verbeelding aan de dag te leggen. Zij mogen gerust zijn. Er zijn ideeën in overvloed!'' zo besluiten de rechters hun mededeling.