JAKARTA -- De Zuid-Oost-Aziatische terreurbeweging Jemaah Islamiyah is nog steeds in staat om een grootschalige operatie uit te voeren in een groot stadscentrum, ondanks de recente arrestaties van een aantal leiders. Dat schrijft de denktank International Crisis Group (ICG) in een rapport dat vandaag gepubliceerd werd.
Volgens de denktank is de beweging erin geslaagd om de meer dan 200 leden te vervangen die in Indonesië, Maleisië, Singapore, Thailand en de Filipijnen zijn gearresteerd. Jemaah Islamiyah blijft actief en gevaarlijk omdat van verscheidene leiders de identiteit niet bekend is, laat staan dat ze zijn opgepakt. De beweging kan bovendien terugvallen op een uitgebreide harde kern van aanhangers, van wie er velen trainingskampen in Afghanistan en de zuidelijke Filipijnen hebben doorlopen.

Toch is Jemaah Islamiyah volgens de ICG wel degelijk verzwakt door de arrestatie van Hambali, de vermoedelijke operationele leider van de beweging. De samenhang van de beweging wordt ook bedreigd door groeiende interne onenigheid. Veel aanhangers zijn ontevreden over de recente aanslagen, waarbij voornamelijk Indonesiërs werden gedood. Eerdere aanslagen, zoals op Bali in november 2002, waren op westerlingen gericht.

In het rapport stelt de ICG dat Jemaah Islamiyah minder afhankelijk is van Al-Qaeda dan aanvankelijk gedacht. De beweging kan volledig op eigen houtje aanslagen plannen en uitvoeren, ook al onderhouden beide terreurgroepen contacten en financierde Al-Qaeda de beweging.