BRUSSEL - De sociale partners hebben vanmorgen tijdens een ontmoeting bij premier Verhofstadt een lange lijst met vragen voorgelegd voor aanvang van het sociaal overleg. Volgens de werkgeversorganisatie VBO is het overleg er niet makkelijker op geworden.
De premier verwees tijdens het gesprek naar de wet van 1996 en de toepassing van de loonnorm. Hij bevestigde ook de lastenverlaging voor 2002.

De sociale partners en de regering zaten tot 12.00 uur bij elkaar. Verhofstadt vroeg de partners om zoals in het bestaande interprofessioneel akkoord oog te hebben voor de loonbeheersing, zo zegt de woordvoerder van het VBO. De premier verwees onder meer naar de wet van 1996 en de vrijwaring van het concurrentievermogen van de ondernemingen.

Hij herhaalde het engagement uit het regeerakkoord voor een tweede ronde van lastenverlagingen voor de bedrijven in 2002 te zullen nakomen.

Maar volgens het VBO blijft er onduidelijkheid over de plannen van minister van tewerkstelling Laurette Onkelinx. De indruk heerst dat de regering nog weinig ruimte laat om te sleutelen aan de modaliteiten, zo luidt het. Het gaat onder meer om de veralgemeende invoering van de 38-urenweek en maatregelen voor arbeidsherverdeling.