BRUSSEL -- De Europese christendemocraten (EVP) willen niet dat de uitbreiding van de Europese Unie vertraging oploopt. Ze hebben een interne werkgroep geïnstalleerd die zich de komende maanden over de problematiek zal buigen.

De EVP is voor een tweedaagse bijeen met de fractieleiders in de nationale parlementen en de EVP-leiders van de nationale delegaties in het Europees Parlement. Op het programma staan debatten over de hete hangijzers die Europa in de toekomst te wachten staan.

,,De uitbreiding is een historische kans die niet gemist mag worden. Wij willen dat de voorwaarden en spelregels die aan de kandidaat-lidstaten zijn opgelegd, worden nageleefd'', zo stelde EVP-fractievoorzitter in het Europees Parlement Hans-Gert Poettering vandaag op een persconferentie. Hij wil het tijdschema van toetreding van Oosteuropese lidstaten tegen 2004 respecteren. ,,Dat de kandidaat-lidstaten bijkomende obstakels te verwerken zouden krijgen, is onaanvaardbaar'', aldus Poettering.


Aznar
De Duitse politicus repliceert daarmee op Spanje, dat vreest op heel wat minder Europese structuurfondsen te kunnen rekenen eenmaal de nieuwe EU-lidstaten zijn toegetreden. De Partido Popular van premier José-Maria Aznar heeft al verklaard de akkoorden over de EU-financiering tot en met 2006 eigenlijk niet te willen openbreken. Daardoor zou Spanje tot en met dat tijdstip nog van extra steun kunnen profiteren.

De EVP heeft nu een werkgroep van vier personen in het leven geroepen. Daarvan maakt ook fractievoorzitter van Partido Popular in het Spaans parlement, Luis De Grandes Pascual, deel uit. Voorzitter van de werkgroep wordt de Brit James Elles, die binnen het Europees Parlement geboekstaafd staat als begrotingsspecialist.