BRUSSEL -- Het Wit-Gele Kruis (WGK) weerlegt de beschuldigingen van de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV). Die had vorige week donderdag in de Artsenkrant laten verstaan dat het WGK fraudeerde met de forfaits van de verpleegkundigen voor in totaal één miljard frank per jaar. Het WGK gaat nu klacht indienen tegen onder meer de VBZV.

Op een persconferentie vandaag viel algemeen coördinator van het WGK Vlaanderen Ludo Geys zwaar uit naar de VBZV. Hij kreeg daarbij onder meer de steun van de Nationale Vereniging van Katholieke Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (NVKVV). Geys stelde dat de beschuldigingen van de VBZV ,,volkomen onterecht'' waren. ,,Wij kunnen het ons niet permitteren om op deze manier in het nieuws te komen'', stelde Geys. ,,De beschuldigingen komen dan ook hard aan. Daarom gaan we binnenkort klacht indienen tegen de VBZV, de Syndicale Kamer en de Union Francophone des Infirmières (UFI)''.

Het WGK schetste ter ondersteuning van haar onschuld de huidige verpleegkundige nomenclatuur. Daarin staat de patiënt centraal en is er een gemengd systeem opgezet van een betaling per prestatie voor kortdurende en eerder technische verzorgingen en een forfaitaire vergoeding voor erg zorgafhankelijke langdurig zieke patiënten.


controles
De verpleegkundige bepaalt autonoom in welk niveau van de schaal de patiënt wordt ondergebracht volgens de richtlijnen die zijn uitgeschreven door het RIZIV. Het advies van de verpleegkundige wordt dan voorgelegd aan de adviserend geneesheer die zijn fiat geeft. De arts controleert 10 pct van alle adviezen via een representatieve steekproef. Slechts in de helft van de gecontroleerde gevallen zou er betwisting zijn, wat meestal wordt opgelost na een gesprek tussen arts en verpleger. Elke patiënt wordt bovendien om de drie maanden herbekeken, en kan na die periode dus weer gecontroleerd worden. Door de controles is het volgens het WGK overigens praktisch onmogelijk om te frauderen, wat ook bleek uit een onderzoek van de Christelijke Mutualiteiten.