ANTWERPEN -- Grotendeels om persoonlijke redenen, maar ook omdat hij naar eigen zeggen niet altijd akkoord kon gaan met de stijl en het optreden van de Vlaams Blok-fractie in de Provinciale Raad van Antwerpen heeft oud-Kamerlid, thans gemeenteraadslid, Ignace Lowie gebroken met zijn vroegere partij.

Hij blijft evenwel deel uitmaken van de Antwerpse Provinciale Raad en zal voortaan als onafhankelijke zitting hebben.

Lowie was vijftien jaar lang lid van het Blok.