BRUSSEL - Voor de Bond Beter Leefmilieu (BBL) is het voorstel van Karel De Gucht voor het invoeren van een verjaringstermijn voor bouwovertredingen onaanvaardbaar. Een verjaring zou volgens de milieubeweging neerkomen op een vrijwel volledige amnestiemaatregel.
Zo'n amnestieregeling betekent volgens de Bond Beter Leefmilieu een kaakslag voor alle bouwers die zich wel aan de regels houden of voor burgers die hinder ondervinden van andermans bouwovertreding.

De oproep van Karel De Gucht is niet nieuw, zegt de Bond. Eerder deze ambtstermijn, op 20 september 2000, maakte minister van Justitie Marc Verwilghen zijn wetsvoorstel bekend om een verjaring van bouwmisdrijven na vijf jaar mogelijk te maken. Een voorstel dat bij de andere coalitiepartners destijds in slechte aarde viel, aldus de milieuvereniging.

,,Het is een koud kunstje om een gerechtelijke procedure tegen een bouwovertreding te rekken tot na een aantal jaren de verjaring intreedt. Door de gerechtelijke achterstand duurt het bij veel gerechten sowieso altijd enkele jaren voor dergelijke overtredingen voor de rechtbank komen. Als een slimme advocaat vervolgens alle mogelijke juridische procedures inzet, is de verjaringstermijn snel voorbij'', stelt de milieuvereniging.