BRUSSEL - De Belgische fotofinisher Spector Photo Group zag zijn resultaten over het jaar 2000 negatief beïnvloed door de tegenvallende resultaten bij de Duitse dochter Photo Porst. Zo boekte Spector in 2000 een nettoverlies van 70,8 miljoen euro tegen een winst van 10,4 miljoen euro in 1999. Zonder Photo Porst bleef het verlies afgelopen jaar beperkt tot 3,6 miljoen euro. Begin dit jaar kondigde Spector de verkoop van Photo Porst aan Pixelnet aan.
De geconsolideerde omzet van Spector steeg met 5,9 pct tot 759 miljoen euro. Zonder rekening te houden met Photo Porst zou de stijging 11,6 pct bedragen tot 477 miljoen euro.

Het bedrijfsresultaat daalde sterk, zowel met als zonder Photo Porst. Inclusief die laatste bedroeg de daling 21,7 miljoen euro tot 3,1 miljoen euro. Volgens Spector was 2000 een moeilijk jaar wat fotofinishing betreft. Het bedrijf had te lijden onder zware concurrentie, hoge researchkosten (2,1 miljoen euro) voor digitale activiteiten, en hogere transport- en energiekosten.

Het nettoresultaat zakte diep in het rood door het uitzonderlijk resultaat dat in 2000 -48,7 miljoen euro bedroeg. Dat is grotendeels te wijten aan de afschrijving van de participatie in Porst.

Om de structuur van de balans en het eigen vermogen te versterken, nam Spector reeds een aantal maatregelen, zoals een equity-operatie en een schuldherschikking. Op 30 maart 2001 komt daar middels een buitengewone algemene vergadering nog een kapitaalverhoging bovenop. Die zou 7,4 miljoen euro moeten bedragen.

Voor dit jaar legt Spector met het afstoten van Photo Porst de focus op ,,rentabiliteit en beheersbare groei''. Hoewel de strategie van oktober 2000 zal worden voortgezet (met de nadruk op vier divisies en de ontwikkeling van synergieën), gaat Spector zijn strategische opties ten gronde evalueren. Hiervoor werd Bain°Co aangetrokken om een doorlichting van de verschillende divisies van de groep te maken. Het resultaat van die doorlichting zal ten laatste bij de publicatie van de halfjaarresulaten, medio september 2001, worden bekendgemaakt.