LEUVE -- Werkgevers bieden minder opleidingskansen aan tijdelijke werknemers dan aan wie vast in dienst is. Hoewel tijdelijken vaker zelf opleidingen betalen, volgen ze er in het algemeen toch minder dan ,,vasten''. Dat blijk uit een enquête van KUL-onderzoekers, waarvan de resultaten in het tijdschrift van het steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming staan.

Ruim 43 procent van wie vast werk heeft, volgde het jaar voor de enquête een opleiding die relevant was voor de loopbaan, tegenover slechts 33,8 procent van de tijdelijken. De opleidingen van de vasten werden in 57,7 procent van de gevallen voor meer dan driekwart betaald door de werkgever, terwijl dat slechts 25 procent is bij tijdelijken. Net geen 48 procent van de tijdelijken betaalde de opleidingen voor meer dan driekwart zelf, tegenover 27,5 procent bij de ,,vasten''.

Wie meer nood heeft aan een goede inzetbaarbeid op de arbeidsmarkt krijgt dus volgens de onderzoekers van zijn of haar werkgever minder kansen om die te ontplooien. Wie minder werkzekerheid geniet, wordt in zekere zin dus gediscrimineerd als het erop aankomt de ,,employability'' te bevorderen.