BRUSSEL - Jan Turf wordt de nieuwe beleidscoördinator bij de Bond Beter Leefmilieu (BBL). Hij volgt Bart Martens op. Martens stapt in de politiek en sluit zich aan bij het kartel SP.A-Spirit.
Bart Martens werkte negen jaar voor de BBL, waarvan vijf jaar als coördinator van de beleidsploeg die het inhoudelijk beleid van de milieukoepel bepaalt. Aan de nieuwsdienst van de VRT-radio verklaarde Martens dat hij wil meewerken aan een progressief front. Volgens Martens biedt het kartel daarvoor ook de beste garanties en beschikt het over ,,de nodige kritische massa'' om het ecologische gedachtengoed in het parlement te vertegenwoordigen.

Mogelijk krijgt Martens binnen het kartel een verkiesbare plaats op de Antwerpse lijst voor de verkiezingen van juni.

De 48-jarige Jan Turf volgt Martens op binnen de milieukoepel. Daarmee kiest de BBL naar eigen zeggen voor ,,ervaring en continuïteit''. Jan Turf is sinds de jaren '70 actief in de ngo-wereld, en was vijf jaar directeur 'campagne en communicatie' bij Greenpeace. Hij is de zoon van Jef Turf, vroegere voorzitter van de Kommunistische Partij.