BRUSSEL - De aandeelhouders van Photo Hall en Spector hebben, elk in een bijzondere algemene vergadering, de fusie van beide bedrijven goedgekeurd. De goedkeuring gebeurde unaniem, blijkt uit een mededeling van Spector. Het aandeel Photo Hall wordt deze avond na beurshandel van Euronext geschrapt, bevestigt de beursautoriteit.
Om geldig te kunnen stemmen was op de bijzondere algemene vergaderingen telkens de aanwezigheid van 50 procent van het kapitaal vereist. Dat werd gehaald, met respectievelijk 55,7 procent bij Spector en 53,9 procent bij Photo Hall. Daarnaast moesten drie vierden van de aanwezigen de fusie te steunen. Ook hier geen probleem: het voorstel waarbij Spector Photo Hall opslorpt kreeg 100 procent van de stemmen achter zich.

Spector biedt één eigen aandeel voor een aandeel van Photo Hall.

De fusie betekent niet dat de naam Photo Hall uit het straatbeeld zal verdwijnen, beklemtoont Spector: ,,Beide bedrijven zijn apart gepositioneerd en opereren in onderscheiden kanalen.''

De fusie moet wel synergievoordelen opleveren. Zo krijgt Spector opnieuw de volledige controle over Photo Hall en kan het geleidelijk digitale platformen - waar digitale foto's kwaliteitsvol kunnen afgedrukt worden - in winkels van Photo Hall installeren. Ook zou het samengaan van de twee bedrijven de positie tegenover leveranciers en klanten moeten versterken. Tenslotte hoopt Spector dat de verhoogde liquiditeit van zijn aandeel de koers ten goede zal komen.