BRUSSE -- Een hondertal werknemers van het glazenbedrijf Durobor in Zinnik hebben vandaag actie gevoerd voor het gebouw van de BBL aan het Troonplein in Brussel. Met de actie, georganiseerd door het gemeenschappelijk vakbondsfront, protesteerden de werknemers tegen de beslissing van de BBL om 140 miljoen frank (3,47 miljoen euro) schulden terug te vorderen, ondanks de belofte van de bank om dat niet te doen.

Gisteren kreeg Durobor van de Bergense handelsrechter een definitief gerechtelijk akkoord. Op een eerdere zitting voor de handelsrechtbank hadden de schuldeisers er zich toe verbonden slechts 30% van de schulden van Durobor terug te vorderen.

De bank heeft echter de totale schuld, 140 miljoen frank (3,47 miljoen euro), van Durobor teruggevorderd. Voor de vakbonden is dit onaanvaardbaar. ,,De BBL kan zich niet boven de andere schuldeisers stellen,'' zegt Jean-Philippe Piton van de FGTB. De curatoren van Durobor hebben alvast een kort geding ingespannen tegen de BBL.

,,Naast dat juridisch aspect is er ook een sociaal aspect,'' verduidelijkt Piton. ,,Zonder die 140 miljoen is het herstel van Durobor gedoemd te mislukken en staan de jobs van de 600 werknemers op de tocht, om nog maar te zwijgen van de werknemers in bedrijven die van Durobor afhangen. De BBL moet daar ook eens aan denken.''